Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Chemia less waste – czy to możliwe? Spotkanie z prof. Kamilem Kamińskim i dr. inż. Piotrem Sakiewiczem

06.06.2022 - 15:35, aktualizacja 16.06.2022 - 11:26
Redakcja: OO

Produkcja jak najmniejszej ilości śmieci to jedno z głównych zadań przyświecających nowoczesnemu przemysłowi. O chemii w duchu less waste porozmawiamy z prof. dr. hab. Kamilem Kamińskim z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dr. inż. Piotrem Sakiewiczem z Politechniki Śląskiej.

Prof. Kamil Kamiński i zielona chemia

Przedmiotem badań prowadzonych przez zespół prof. Kamila Kamińskiego z Instytutu Fizyki UŚ jest innowacyjne połączenie chemii i fizyki, dzięki któremu możliwe jest wykorzystanie wysokich ciśnień do wywarcia wpływu na przebieg reakcji chemicznych. Naukowcom z UŚ zależy na otrzymywaniu biodegradowalnych i biokompatybilnych materiałów polimerowych na bazie poliestrów oraz znalezieniu nowych metod pozwalających na otrzymanie materiałów o ściśle określonej budowie i właściwościach w ekologicznych warunkach. Polimery takie będzie można wykorzystywać przede wszystkim w zastosowaniach biomedycznych. Kluczem jest przedrostek „eko” – zespołowi prof. Kamila Kamińskiego zależy bowiem na spełnieniu założeń tzn. zielonej chemii, co oznacza, że każdy etap ich pracy ma być przyjazny środowisku. Należy przez to rozumieć, że zarówno otrzymywane materiały, jak i metody ich syntezy są bezpieczne dla środowiska. Pozytywny wynik badań pozwoli na rozwiązanie globalnych problemów z nadmierną ilością produkowanych śmieci.

Dr inż. Piotr Sakiewicz i drugie życie plastiku

W podobnym duchu badania prowadzi dr inż. Piotr Sakiewicz z Politechniki Śląskiej. Wynalazek jego zespołu, czyli zintegrowana technologia dekontaminacji poliolefinowych materiałów odpadowych, pozwala na oczyszczanie odpadów plastikowych, a w efekcie ich wielokrotne przetwarzanie. Problem polega na tym, że są one zabrudzone różnymi zanieczyszczeniami, takimi jak resztki żywności czy różnego rodzaju zabrudzenia powstałe w procesie transportu. Aby odpady mogły być poddane recyklingowi, musimy je oczyścić. Technologia oczyszczania zużytego plastiku opracowana przez naukowców z Politechniki Śląskiej zaprezentowana została podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2022. Wynalazek ten umożliwia tańsze i bardziej ekologiczne oczyszczanie, którego efektem jest materiał prawie jak „virgin”, czyli zachowujący właściwości zbliżone do materiału wyjściowego.

Na spotkanie z naukowcami walczącymi o lepszy, zdrowszy świat z przedrostkiem „eko” zapraszamy w czwartek 9 czerwca 2022 roku o godz. 18.00. W roli prowadzącej zobaczymy red. Martę Paluch z Radia eM.


Scena Premier Naukowych jest wydarzeniem współorganizowanym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

plakat promujący spotkanie z prof. Kamilem Kamińskim i dr. inż. Piotrem Sakiewiczem

Transmisja

return to top