Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Delegacja z Uniwersytetu Śląskiego z wizytą na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych

12.12.2016 - 11:09, aktualizacja 12.12.2016 - 11:09
Redakcja: admin

Od 15 do 18 grudnia 2016 roku na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych przebywać będą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz mgr Beata Klyta – wicedyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Delegacja UŚ została zaproszona do udziału w prestiżowej konferencji „Rozwój stosunków chińsko-polskich: rozwój i perspektywa” , która odbędzie się 16 grudnia w Pekinie. Uniwersytet Śląski jest też honorowym współorganizatorem tego wydarzenia. Celem konferencji stanie się analiza minionych i aktualnych wydarzeń w dziejach kontaktów chińsko-polskich rozpatrywanych z perspektywy kulturowej, politycznej, społecznej i gospodarczej. Konferencja połączona jest w obchodami 5-lecia istnienia Centrum Studiów Polskich PUJO.

Istotnym punktem uroczystości będzie podpisane przez dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego wraz z rektorami czterech innych polskich uczelni memorandum w sprawie współprowadzenia Centrum Studiów Polskich oraz wręczenie listu JM Rektora UŚ adresowanego do JM Rektora PUJO prof. Long Penga.

Związki pomiędzy Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych a Uniwersytetem Śląskim od wielu lat są bardzo silne, a ożywiona współpraca zaowocowała podpisaniem umowy bilateralnej. Dr Li Yinan – kierownik Katedry Polonistycznej PUJO doktoryzowała się na Wydziale Filologicznym UŚ pod kierunkiem dr. hab. prof. Romualda Cudaka i w październiku 2016 roku prowadziła zajęcia w Szkole Prawa i Kultury Chińskiej, a w listopadzie prof. Zhao Gang – dziekan Wydziału Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych przebywał na Uniwersytecie Śląskim jako visiting professor w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich, prowadził także wykłady w Szkole Prawa i Kultury Chińskiej na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Prof. Zhao Gang kilka lat temu został uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”.

W czasie wizyty zostaną ponadto poruszone kwestie związane z planowanymi działaniami obydwu uniwersytetów, w tym specjalną umową między Wydawnictwem UŚ a Wydawnictwem PUJO, której owocem będą m.in. wspólne publikacje o charakterze dydaktycznym i naukowym skierowane w sposób szczególny do uczących się języka polskiego studentów z Chin.

return to top