Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dzień rektorski 3 października 2016 r.

19.09.2016 - 12:50, aktualizacja 05.11.2019 - 11:19
Redakcja: admin

W związku z XLIX uroczystą inauguracją roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ogłasza poniedziałek 3 października 2016 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Telefonogram (skan dokumentu pdf) 

return to top