Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Energetyczne Forum Gospodarki współorganizowane przez Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych UŚ

25.11.2022 - 12:20, aktualizacja 25.11.2022 - 12:22
Redakcja: AJS

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest jednym ze współorganizatorów konferencji „Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki”. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada 2022 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Katowice, ul. Bogucicka 5).

Konferencja ma na celu wskazanie rozwiązań prawnych i ekonomicznych, adekwatnych do sytuacji narastającego kryzysu energetycznego oraz możliwość pozyskania źródeł bezpiecznego finansowania, z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców i konsumentów. Jej rolą jest stworzenie płaszczyzny dla teoretycznych i praktycznych rozważań środowisk naukowych, administracji i biznesu. Dzięki wymianie doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców, możliwe będzie ewentualne wskazanie rozwiązań, które mogą zminimalizować skutki narastającego kryzysu energetycznego.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • ochrona konkurencji i konsumentów a finansowanie energetyki,
  • finansowanie transformacji energetycznej – szanse, wyzwania, zagrożenia,
  • nowe technologie w dobie kryzysu energetycznego,
  • regulacje prawne a finansowanie źródeł energii,
  • kryzys energetyczny a społeczna gospodarka rynkowa.

W programie przewidziano wykład gościa honorowego – Henryka Kowalczyka, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Harmonogram konferencji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Energetyczne Forum Gospodarki.

Grafika promująca IV Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych, Fundacja Mercatus et Civis, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. 

return to top