Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej

06.05.2022 - 13:15, aktualizacja 13.05.2022 - 14:56
Redakcja: wcyg

25 maja 2022 roku, w godz. 8.40–15.00, odbędzie się Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej. Wydarzenie jest organizowane przez Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczelnia jest liderem konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów.

Celem organizacji Forum jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów oraz popularyzacja wiedzy na temat implementacji nanotechnologii w branży budowlano-architektonicznej. Prezentowane treści będą miały charakter praktyczny i zorientowany na komercyjne wykorzystanie nanotechnologii.

Wydarzenie w szczególności skierowane jest do przedsiębiorców z różnych branż i sektorów gospodarki, projektantów, studentów, pracowników naukowych. Forum odbędzie się w auli P/0/05 Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Na spotkanie zarejestrować się można do piątku 20 maja 2022 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego.

Program wydarzenia

 

8.40–9.00 – Rejestracja
9.00–9.10 – Przywitanie i wprowadzenie (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
9.10–9.40 – Wykorzystanie nanomateriałów fotokatalitycznych w oczyszczaniu powietrza i powierzchni – perspektywy zastosowania w obszarze budownictwa i wyposażenia wnętrz (Firma SajTom Light Future)
9.40–9.55 – Powłoki o własnościach przeciwdrobnoustrojowych przeznaczone na elementy infrastruktury (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych)
9.55–10.25 – Zastosowanie nanocząstek w wyrobach lakierowych (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników)
10.25–10.40 – Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w analizie sensorów odkształcenia konstrukcji (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)
10.40–10.55 – Nanomateriały katalitycznie – możliwości wykorzystania w syntezie organicznej oraz ochronie środowiska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
10.55–11.25 – Praktyczne zastosowania nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej (NanoStal Sp. z o.o.)
11.25–11.55 – Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości wyrobów lakierowych
11.55–12.10 – Oferta Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
12.10–13.10 – Przerwa na lunch
13.10–13.30 – Finansowanie innowacyjnych projektów (Śląski Klaster Nano)
13.30–15.00 – Debata „Nanotechnologia i nanocząstki – szansa czy zagrożenie?”. Debata organizowana w ramach projektu Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego funkcjonowania Zespołów ds. Opracowania Rozwiązań Problemów Niejednorodnych

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej i Nowoczesna Gospodarka | Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji | Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Grafika projektowa z tekstem: NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej. U góry: SO RIS Sieć Obserwatoriów NANO. Na dole logotypy: 1. Fundusze Europejskie. Program Regionalny 2. Rzeczpospolita Polska 3. Śląskie. 4. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

return to top