Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

I międzynarodowe sympozjum pt. „One Belt, one Road: policy, economy and technology”

19.02.2016 - 17:11, aktualizacja 05.11.2019 - 11:11
Redakcja: admin

25 lutego 2016 r. na Politechnice Opolskiej odbyła się konferencja pt. „One Belt, one Road: policy, economy and technology” z udziałem przedstawicieli rządów Polski i Chin, władz regionu i ekspertów reprezentujących: Związek Uczelni Śląskich, Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Centrum Współpracy Polska-Chiny – Instytut Konfucjusza. Sympozjum zorganizowane zostało w związku z projektem „One Belt, one Road”, dotyczącym nowego jedwabnego szlaku oraz podjęciem w tej kwestii współpracy kulturowej, naukowej i gospodarczej.
 

Na zdjęciu prelegenci oraz uczestnicy konferencji „One Belt, one Road: policy, economy and technology”

Fot. Jan Dziaduszewski

Konferencja, w której uczestniczyli naukowcy, politycy i przedsiębiorcy, miała na celu wypracowanie strategii i rekomendacji praktycznych w zakresie zagadnień transportowych i logistycznych oraz transferu wiedzy i produktów pomiędzy Chinami a Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Sympozjum rozpoczęły wystąpienia:

  • Katarzyny Kacperczyk – podsekretarz stanu ds. dyplomacji ekonomicznej oraz polityki amerykańskiej, azjatyckiej i europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
  • Lin Jiana – radcy ds. politycznych w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce,
  • prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia – przewodniczącego KRASP, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego,
  • prof. dr. hab. inż. Lecha Dzienisa – wiceprzewodniczącego KRPUT, JM Rektora Politechniki Białostockiej,
  • prof. dr. hab. inż. Marka Tukiendorfa – JM Rektora Politechniki Opolskiej.
     

Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia – JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącego KRASPFot. Politechnika Opolska, Sławoj Dubiel

 

Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Potencjały regionalne” z udziałem władz  województw opolskiego i śląskiego. Kolejna część sympozjum „One Belt, one Road: wyzwania i cele strategiczne programu” dotyczyła możliwości naukowych i edukacyjnych, a także uwarunkowań ekonomicznych i politycznych. Program obejmował również sesje „One Belt, one Road: transport i logistyka” oraz „One Belt, one Road: transfer wiedzy i produktów”.

Konferencja odbyła się pod patronatem: Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Wojewody Opolskiego. Patronat honorowy nad sympozjum objął wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.
 

Uczestnicy konferencji „One Belt, one Road: policy, economy and technology”Fot. Jan Dziaduszewski

 

Program „One Belt, One Road” obejmuje projekty społeczno-gospodarczej współpracy związanej z przepływem dóbr i usług oraz transferem wiedzy pomiędzy Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Celem projektu jest doprowadzenie do lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych, wzrostu inwestycji rozwojowych i powstania nowych, trwalszych miejsc pracy w sektorach kreatywnych, a także infrastrukturalnych, produkcyjnych i handlowych. Realizacja określonych przedsięwzięć w ramach programu „One Belt, one Road” będzie stanowić istotny czynnik poprawy koniunktury społeczno-gospodarczej.
 

Uczestnicy międzynarodowego sympozjum

Fot. Politechnika Opolska, Sławoj Dubiel


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://wu.po.opole.pl/konferencja-one-road-one-belt.

Film: relacja filmowa z konferencji „One Belt, one Road” 

return to top