Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

II konferencja pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających – stare i nowe problemy”

22.12.2016 - 10:58, aktualizacja 22.12.2016 - 10:58
Redakcja: admin

17 stycznia 2017 r. o 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej rozpocznie się II konferencja pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających – stare i nowe problemy”, która jest adresowana do kadry kierującej jednostkami publicznymi i samorządowymi. W programie wydarzenia znajdą się wystąpienia ekspertów, m.in. przedstawicieli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, CINiBA, firm outsourcingowych, a także prezentacje dobrych praktyk.

Celem spotkania będzie analiza najczęściej popełnianych błędów związanych z powierzaniem obsługi wewnętrznych procesów organizacji usługodawcy zewnętrznemu, a także omówienie problematyki nowych regulacji prawnych w tym zakresie. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

  • nowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
  • wyzwania i zagrożenia dla najwyższego kierownictwa jednostek budżetowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, na przykładzie zagrożeń ze strony outsourcingu usług,
  • ustawa o zamówieniach publicznych po nowelizacji,
  • analiza ryzyka jako narzędzie planowania i wspomagania zarządzania jednostką w obszarze bezpieczeństwa informacji,
  • audyt wewnętrzny jako wsparcie kierownika jednostek sektora finansów publicznych,
  • banki wiedzy eksperckiej.

 

Udział w zorganizowanej przez CINiBA konferencji jest bezpłatny, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Zgłoszenie udziału oraz wszelkie pytania dotyczące wydarzenia należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja@ciniba.edu.pl. Informacji o konferencji udziela mgr Jadwiga Witek – rzecznik prasowy CINiBA (tel. kom. 512 120 774).

Formularz zdgłoszeniowy oraz program konferencji dostępny jest na stronie CINiBA.

return to top