Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”

06.05.2016 - 12:34, aktualizacja 05.11.2019 - 11:11
Redakcja: admin

Od 9 do 10 maja 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”, która stanie się okazją do spotkania przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką resocjalizacji i terapii dzieci oraz młodzieży niedostosowanej społecznie, a także osób dorosłych wchodzących w konflikt z prawem. Jej celem ma być prezentacja wyników badań, wymiana poglądów i doświadczeń oraz formułowanie propozycji rozwiązań prawnych i praktycznych obejmujących obszary prawa, resocjalizacji oraz readaptacji społecznej różnych grup docelowych (niedostosowanych społecznie, uzależnionych od substancji psychoaktywnych).

Honorowy patronat nad konferencją objął minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Pedagogiki Specjalnej oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań UŚ.

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

Program konferencji (dokument pdf)

return to top