Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku

01.02.2017 - 10:28, aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku, która odbędzie się 21 marca 2017 roku o godz. 11.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdą szkołę reprezentować może maksymalnie 10 uczestników.

Nagrodą główną dla zdobywcy I miejsca jest indeks na kierunek bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, przyznany na rok akademicki 2017/2018 bez postępowania rekrutacyjnego. Zdobywcy miejsc od I do III otrzymają również nagrody rzeczowe oraz książkowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 marca. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres e-mail: bezpieczenstwo-nm@us.edu.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl.

W przypadku dodatkowych pytań należy się kontaktować z mgr Moniką Szynol:

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

bezpieczenstwo-nm@us.edu.pl; monika.szynol@us.edu.pl

 

Regulamin konkursu (word)

Formularz zgłoszeniowy (word)

Lista zagadnień i zalecanej literatury (word) 

return to top