Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

III edycja Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej

26.10.2017 - 13:02, aktualizacja 26.10.2017 - 13:02
Redakcja: admin

17 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie III edycja Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, która łącząc środowisko medyczne i prawnicze, poświęcona zostanie chorobom zakaźnym i szczepieniom ochronnym. 

Intencją organizatorów wydarzenia jest zachęcenie do zabierania głosu w sprawach ważnych dla zdrowia publicznego oraz do podejmowania czynnych działań na jego rzecz, a także popularyzowanie społecznie istotnych zagadnień. Celem konferencji jest poszerzenie i aktualizacja informacji, wiedzy i świadomości dotyczącej istnienia i przenoszenia chorób zakaźnych groźnych we współczesnym świecie oraz niezbędności obowiązkowych szczepień ochronnych, zważywszy na ożywienie, jakie zapanowało w tej dziedzinie w ostatnim czasie. Pojawią się zatem takie kontrowersyjne zagadnienia, jak szczepienia ochronne, przymus leczenia czy ochrona tajemnicy lekarskiej. Uczestnicy spotkania będą się również zastanawiać nad tym, czy i jak prawo oraz technologia nadążają za zmieniającymi się warunkami walki z zagrożeniami epidemiologicznymi – choćby wzrastającą gęstością zaludnienia. Kolejnym aspektem jest samo promowanie odpowiedniej profilaktyki wraz z niezbędną wiedzą związaną bezpośrednio z prawem.

W otwarciu konferencji udział weźmie prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek. W przerwie pomiędzy pierwszymi sesjami tematycznymi przewidziano briefing prasowy. Spotkanie z przedstawicielami mediów rozpocznie się o godz. 10.30 w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji. 

Konferencję współorganizują: Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Prawa i Administracji UŚ, Okręgowa Rada Adwokacka oraz Śląska Izba Lekarska. Spotkanie honorowym patronatem objęli: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, prezydent Katowic, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie: http://lekarzeprawnicy.sum.edu.pl.

return to top