Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

IV edycja „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”

28.02.2018 - 14:59, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego organizuje IV edycję „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”. Jego celem jest promocja interdyscyplinarnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a także kształcenie wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych do zrozumienia specyfiki oraz zwalczania współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa człowieka i jego zbiorowości.

Tematyka konkursu, który rozpocznie się 5 kwietnia 2018 roku o godz. 11.30 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (40-007 Katowice, ul. Bankowa 11), dotyczyć będzie przyczyn, przebiegu i implikacji wojen w latach 1945–2016. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, każdą szkołę reprezentować może maksymalnie 10 uczestników.

Zwycięzca otrzyma prawo do podjęcia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych). Laureaci otrzymają również nagrody rzeczowe oraz książkowe.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 21 marca 2018 roku. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres e-mail: bezpieczenstwo-nm@us.edu.pl.

Do pobrania:

 

Więcej informacji: www.bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl

return to top