Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

IX edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

27.09.2017 - 15:20, aktualizacja 27.09.2017 - 15:20
Redakcja: admin

16 i 17 października 2017 roku odbywać się będzie organizowana przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ IX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” (DLCC2017). Tematem tegorocznej edycji będzie „Efektywne rozwijanie umiejętności nauczycieli w obszarze ICT i e-learningu”. W wydarzeniu, które odbywać się będzie w dwóch miejscach: na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (16 października) oraz w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (17 października), udział wezmą m.in. eksperci projektu IRNet z Uniwersytetu Ostrawskiego (Czechy), Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy), Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja), Uniwersytetu Extremadura (Hiszpania), Uniwersytetu Twente (Holandia), Uniwersytetu Lusíada w Lizbonie (Portugalia), Uniwersytetu Borysa Grinchenki w Kijowie (Ukraina), Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. I. Herzena (Rosja), Państwowego Dnieprodzierżynskiego Uniwersytetu Technicznego (Ukraina).

Wśród poruszanych na spotkaniu zagadnień znajdą się następujące problemy:

 • skuteczny rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie ICT i e-learningu,
 • metodologia e-learningu – wdrażanie i ewaluacja,
 • europejskie i krajowe standardy jakości e-learningu ocena,
 • MOOC – metodologia projektowania, prowadzenia, wdrażania i oceny,
 • współczesne trendy w edukacji światowej – globalizacja, cyfryzacja, internacjonalizacja, mobilność,
 • narzędzia ICT – efektywne wykorzystanie w edukacji,
 • teoretyczne, metodyczne aspekty uczenia się na odległość,
 • e-learning i nauczanie przez całe życie,
 • e-learning w rozwijaniu kluczowych i „miękkich” kompetencji,
 • e-środowisko i cyberprzestrzeń,
 • m-learning, inteligentne technologie w edukacji.
   

Patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ prof. dr hab. Zenon Gajdzica oraz dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński.

Konferencja stanie się także okazją do podsumowania wyników czteroletniego projektu IRNet „International research network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences” realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego i finansowanego przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski. Koordynatorem międzynarodowego konsorcjum złożonego z dziesięciu instytucji z dziewięciu krajów jest dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska z WEiNoE. Celem przedsięwzięcia było omówienie teorii i praktyki e-learningu i pokazanie, że wdrażanie nowych innowacyjnych narzędzi w działalności edukacyjnej jest niezbędnym warunkiem rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.dlcc.us.edu.pl.

 

 

return to top