Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jubileusz sześćdziesięciolecia Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

28.03.2019 - 17:15, aktualizacja 28.03.2019 - 17:15
Redakcja: admin

W roku akademickim 2018/2019 Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej obchodzi jubileusz sześćdziesięciolecia. Katedra należy do najstarszych tego typu jednostek w Uniwersytecie Śląskim. Powstała z inicjatywy prof. Mieczysławy Mitery-Dobrowolskiej w roku 1958 (wówczas – jako Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego) na Wydziale Filologiczno-Historycznym katowickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od początku działalności Katedry jej pracownicy prowadzą badania empiryczne (m.in. nad kompetencjami językowymi i literacko-kulturowymi uczniów, językiem i funkcjami podręczników szkolnych, literaturą dla dzieci i młodzieży), włączają się w nurt ogólnopolskich badań edukacyjnych, uczestnicząc w projektach naukowo-badawczych, owocnie współpracują z instytucjami oświatowo-kulturalnymi, a równocześnie zajmują się przygotowaniem studentów filologii polskiej do zawodu nauczyciela.

Jubileusz sześćdziesięciolecia Katedry jest szczególną okazją do zorganizowania spotkania naukowego, podczas którego będzie szansa przypomnieć dokonania jej pracowników w dziedzinie naukowej, dydaktycznej, wydawniczej i organizacyjnej, a także przedstawić wkład, jaki wnieśli oni w rozwój ogólnopolskich badań oraz inicjatyw dydaktycznych i w integrowanie środowisk polonistycznych w kraju.

W jubileuszowym spotkaniu, które odbędzie się 17 czerwca 2019 roku, udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Zaproszeni zostali także wybitni dydaktycy literatury i języka polskiego: długoletni kierownik Katedry prof. Edward Polański, nestorzy dydaktyki z różnych ośrodków naukowych w Polsce, między innymi: prof. prof. Jadwiga Kowalikowa (UJ; obecnie PWSZ w Tarnowie), Regina Pawłowska (UG), Barbara Myrdzik (UMCS), Zenon Uryga (UP w Krakowie), Henryk Kurczab (UR), a ponadto przedstawiciele władz oświatowych, nauczyciele – absolwenci filologii polskiej UŚ, opiekunowie praktyk pedagogicznych.

 

return to top