Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja „Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych…”

07.12.2018 - 16:43, aktualizacja 05.11.2019 - 11:10
Redakcja: admin

W poniedziałek 10 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie odbędzie się trzecia edycja konferencji „Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów”. W panelu dyskusyjnym poświęconym znaczeniu dydaktyki akademickiej udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Wydarzenie adresowane jest do osób zainteresowanych budowaniem kultury jakości w szkołach wyższych, profesjonalizacją roli nauczyciela akademickiego oraz rozwojem kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców.

Podczas spotkania uczestnicy będą zastanawiać się wspólnie:

  • czy uczelnie są w stanie zaproponować nowozatrudnionemu wykładowcy kompleksowy program rozwoju?
  • jakie kompetencje należy rozwijać (sylwetka nauczyciela akademickiego) i dlaczego te?
  • czy trzeba i można wpływać na postawy osób kształcących studentów oraz w jaki sposób?
  • jakie formy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich można wykorzystać (hospitacje, konsultacje, fora, repozytoria, staże dydaktyczne krajowe i zagraniczne, szkolenia na miejscu, wyjazdowe, online, itd.) i z jakim skutkiem?
  • jak sprawić, by zdobyta wiedza i umiejętności dydaktyczne były trwałe i wykorzystywane w praktyce?
  • jak zapewnić wysoką jakość działań skierowanych do doktorantów i nauczycieli akademickich?
  • jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczycieli akademickich?
     

Ponadto, w związku z dyskusją nad tzw. ustawą 2.0, uczestnicy konferencji podejmą tematykę dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej w aspekcie związanych z nią kontrowersji, obaw, szans i możliwości.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie: www.arsdocendi.uj.edu.pl.

 

return to top