Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Konferencja: „Horyzonty słowacystyki: dawne inspiracje i nowe wyzwania”

11.05.2022 - 14:18, aktualizacja 11.05.2022 - 14:40
Redakcja: K.St

Z okazji przypadającego jubileuszu 45-lecia kształcenia słowacystycznego na Uniwersytecie Śląskim, od 17 do 18 maja 2022 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego (ul. Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec) odbywać się będzie międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Horyzonty słowacystyki: dawne inspiracje i nowe wyzwania”.

Spotkanie poświęcone będzie problematyce języka, literatury oraz kultury słowackiej, zagadnieniom przekładu, kwestiom nauczania języka słowackiego jako obcego, wzajemnych kontaktów słowacko-polskich i polsko-słowackich (międzyjęzykowych, międzyliterackich, międzykulturowych).

W wydarzeniu wezmą udział słowacyści, slawiści, specjaliści zajmujący się słowacką kulturą, literaturą i językiem, językoznawcy, literaturoznawcy, przekładoznawcy, kulturoznawcy, dydaktycy oraz lektorzy języka słowackiego jako obcego.

Konferencja objęta jest patronatem konsula Republiki Słowackiej Tomáša Kašaja.

plakat promujący konferencję

return to top