Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Konferencja InterNanoPoland 2022

26.09.2022 - 10:11, aktualizacja 27.09.2022 - 11:08
Redakcja: OO

InterNanoPoland to odbywająca się cyklicznie, największa w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa poświęcona wyłącznie tematyce nanotechnologii. Wydarzenie stanowi międzynarodowe forum dla przedsiębiorców, naukowców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarze nanotechnologii i zaawansowanych materiałów.

Szósta edycja InterNanoPoland 2022 odbywać się będzie od 18 do 19 października 2022 roku w Katowicach (hotel Novotel).

W tym roku przygotowano niezwykle interesujące, perspektywiczne i interdyscyplinarne tematy sesji, w tym m.in.:

  • nanomateriały funkcjonalne,
  • nowoczesne rozwiązania w druku 3D – od skali makro do nano,
  • nanotechnologia w medycynie,
  • komercjalizacja badań: od pomysłu do biznesu,
  • badania i zastosowanie nanomateriałów,
  • idea 3W: woda – węgiel – wodór,
  • wyzwania związane z harmonizacją, walidacją i standaryzacją w nanofabrykacji,
  • sesja plakatowa: badania i technologie dla rozwoju przemysłu nanotechnologicznego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najciekawsze projekty B+R, a także osiągnięcia i wyniki prac młodych zespołów naukowych.

Naukowcy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprawnieni są do otrzymania 10% zniżki od opłaty konferencyjnej. Na etapie rejestracji należy wpisać hasło „UŚ2022” w polu dotyczącym uwag/informacji dodatkowych. Widoczna w czasie rejestracji kwota zostanie ostatecznie, tj. na etapie fakturowania, zmniejszona o 10%.

Głównymi organizatorami wydarzenia są Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Śląski Klaster Nano, których misją jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz popularyzacji i zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu innowacyjności gospodarki na Śląsku i w Polsce. Współorganizatorami InterNanoPoland 2022 jest Miasto Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.

InterNanoPoland 2022 to doskonała okazja, by podpatrzeć praktyków, porozmawiać, wymienić kontakty, poszukać pracodawcy, znaleźć pracownika czy partnera naukowego lub biznesowego, sprawdzić swoje pomysły przed inwestorami i uzyskać praktyczne umiejętności.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie wydarzenia: www.internanopoland.com.

grafika promująca konferencję InterNanoPoland 2022

return to top