Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja naukowa „Filmoznawstwo i medioznawstwo w horyzoncie humanistyki”

10.05.2024 - 15:16, aktualizacja 10.05.2024 - 15:16
Redakcja: OO

Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje konferencję naukową „Filmoznawstwo i medioznawstwo w horyzoncie humanistyki”. Wydarzenie odbędzie się 28–30 listopada 2024 roku w Kamieniu Śląskim.

Horyzont humanistyki stanowi naturalny punkt odniesienia akademickich badań nad filmem i mediami. Nie jest on jednak raz na zawsze dany; przeciwnie, ulega przesunięciom dyktowanym potrzebami badawczymi, ale i modom. Przesuwa się czasami w miejsca dość niespodziewane, kiedy indziej stabilizuje się na określonym poziomie. To ruchomy horyzont, zataczający krąg, w którym jest miejsce na rozmaite dyskursy i różne języki refleksji nad szeroko pojętą kulturą medialną, ale także nad statusem nauki/dyscypliny, która stara się im sprostać, a której status nieustannie się komplikuje, zarówno ze względu na jej przedmiot, jak i umiejętności oraz wiedzę, których wymaga od badacza.

Dziś, w czasach, kiedy paradygmat „cyfrowej wiedzy” zdaje się uprawomocniać w humanistyce, w epoce „algorytmów oraz sztucznej inteligencji” czy „platformizacji” treści audiowizualnych konieczność reaktywowania zaniechanej od lat dysputy nad teorią filmu i mediów staje się potrzebą chwili. Skoro wokół nas zmienia się niemal wszystko, a „perspektywy posthumanistyczne” zdobywają sobie pozycje równorzędne z tymi zdominowanymi przez tradycyjne modele humanistyki (wśród nich te, które chętnie określamy mianem krytycznych), przyjrzenie się dynamice myśli teoretycznej i metodologicznym wyborom w trybach przejścia między zwrotami staje się nieodzowne.

Zapraszamy do spotkania konferencyjnego w Kamieniu Śląskim dziesięć lat po tym, jak I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców odbyty w tym miejscu w 2013 roku otworzył szeroko wrota na inicjatywy powołanego wkrótce po nim Polskiego Towarzystwa Badań Nad Filmem i Mediami oraz kolejne zjazdy stowarzyszenia. Ale także w 30. rocznicę ukazania się przygotowanego w śląskim ośrodku tomu zbiorowego „Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej” (red. A. Gwóźdź, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1994), który na rodzimym gruncie zainaugurował badania nad filmem w paradygmacie tzw. wówczas nowych mediów. Chcielibyśmy naszą inicjatywą uczcić półwiecze istnienia ośrodka filmoznawczego w Uniwersytecie Śląskim, powołanego do życia dzięki inicjatywie profesor Alicji Helman 1 października 1974 roku w postaci Zakładu Wiedzy o Filmie w Instytucie Filologii Polskiej.

Nasze spotkanie nie chce (i nie może) być alternatywą dla zjazdów towarzystwa, ale pragnie stać się dopełnieniem jego formuły o robocze forum dyskusyjne, do którego wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Obrady będą odbywać się w ramach sześciu paneli:

  • Teorie filmu/mediów: tryby przejścia
  • Film i telewizja przez pryzmat teorii krytycznych
  • Produkcja i dystrybucja treści audiowizualnych w erze platformizacji
  • Sztuka i kultura audiowizualna w czasach dominacji algorytmów oraz sztucznej inteligencji
  • Media audiowizualne w perspektywach posthumanistycznych
  • Reguły i media cyfrowej wiedzy. Rachunek zysków i strat

Opisy paneli, formularz zgłoszeniowy i inne potrzebne informacje znajdują się na stronie: filmoznawcy.us.edu.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 16 czerwca 2024 roku. Kontakt: filmoznawcy.wh@us.edu.pl.

return to top