Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja naukowa pt. „Kultury i religie w dobie kryzysu”

25.09.2017 - 15:36, aktualizacja 25.09.2017 - 15:36
Redakcja: admin

28 i 29 września 2017 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Kultury i religie w dobie kryzysu”, której organizatorami są Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

W wydarzeniu udział weźmie blisko pięćdziesięciu badaczy z wielu ośrodków naukowych (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i innych). Podczas obrad odbędzie się m.in. panel nt. „Kultury i religie w czasach kryzysu: perspektywa interdyscyplinarna”, a także dwie sesje poświęcone prezentacji nowych książek głównie z zakresu socjologii religii.

Uczestnicy wydarzenia będą się zastanawiać nad kondycją kultur i religii w czasach kryzysu, nad stanami kryzysowymi w samej kulturach i religiach, nad tym, jaką receptę na kryzys oferują współczesne kultury i religie oraz jaką funkcję kryzys spełnia w życiu jednostki, która poszukuje wsparcia w kulturze i religii. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. następujące kwestie:

  • kultura i religia: wzajemne relacje, przemiany, perspektywy,
  • religie a kryzys w życiu jednostek i zbiorowości,
  • kryzys w Kościele? – o tezach Jerzego Turowicza odczytanych po latach,
  • pamięć kulturowa i zbiorowa a religia w czasach niepokoju,
  • miejsce religii w edukacji międzykulturowej doby kryzysu,
  • socjalizacja religijna wobec wyzwań współczesności,
  • fundamentalizm a poszukiwanie ładu w świecie.

Coroczna konferencja Sekcji Socjologii Religii PTS w tym roku połączona jest z obchodami jubileuszu socjologa religii prof. dr. hab. Andrzeja Wójtowicza. 

return to top