Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja naukowa pt. „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru”

21.02.2017 - 18:07, aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

Od 18 do 19 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru”, która poświęcona zostanie pełnej napięcia relacji tekst – scena. Różnorodność działań podejmowanych w obszarze dzisiejszych praktyk teatralnych, w tym zwłaszcza istotne przemiany w sposobie używania słowa na scenie, zachęcają jednak do ponownego stawiania pytań o korelację wielu tworzyw w najnowszych sztukach scenicznych, a także o charakter komunikacji teatralnej warunkowanej zdarzeniowym i heterogenicznym wymiarem przekazu artystycznego.

W nawiązaniu do refleksji krytyczno-teoretycznej o dwudziestowiecznym teatrze poszukującym, niepoddającym się dyktatowi słowa organizatorzy konferencji proponują rozważania na temat różnych działań artystycznych określanych mianem „pisanie dla sceny”, które jest zjawiskiem symptomatycznym w najnowszej praktyce teatralnej o zdecydowanie szerszym zakresie niż tradycyjna twórczość dramatyczna, poprzedzająca proces inscenizacji. Przedmiotem analizy stać się mają różne strategie pisania tekstów dla teatru (teksty autorskie, scenariusze będące efektem pracy zespołowej, adaptacje i kompilacje różnych utworów opracowane przez dramaturga), a także sposoby funkcjonowania słowa w przedstawieniu traktowanego przez artystów sceny jako materiał przekształceń semantycznych i dźwiękowe tworzywo wieloskładnikowego spektaklu.

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą  między innymi następujące zakresy tematyczne:

  • sposoby i konwencje pisania dla sceny w teatrze współczesnym,
  • językowe formy reprezentacji świata w sztukach scenicznych,
  • funkcjonowanie kategorii dramatyczno-literackich we współczesnych tekstach pisanych dla sceny,
  • strategie adaptacyjne twórców teatralnych,
  • tekst teatralny jako narzędzie krytycznego myślenia o rzeczywistości (społecznej, politycznej, historycznej, kulturowej),
  • dramat, scenariusz, kompilacja jako materiał sceniczny,
  • duety i kolektywy twórcze – modele współpracy,
  • performatywne konstruowanie tekstu (dzieła typu work in progress, spektakle oparte na aktorskich improwizacjach, spektakle bez scenariusza),
  • narracje pozasłowne (dramaturgia wizualna, muzyczna, choreograficzna),
  • rola widza w procesie konstruowania narracji scenicznej.  


Propozycje referatów (wraz z krótkim abstraktem) oraz wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ztid@us.edu.pl do 31 marca.

Organizatorem konferencji jest Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ.

Zaproszenie (plik word)

Formularz zgłoszeniowy (plik word)

return to top