Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Konferencja pn. „Dyskursy pamięci. Praktyki, nośniki, media”

07.06.2022 - 09:58, aktualizacja 07.06.2022 - 10:22
Redakcja: RJ

Od 8 do 10 czerwca 2022 roku w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie się odbywać ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Dyskursy pamięci. Praktyki, nośniki, media”, której organizatorami są trzy jednostki naukowe: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Planowana konferencja jest już trzecią z cyklu konferencji dyskursologicznych (wcześniejsze to: „Dyskurs i jego odmiany” oraz „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)”) organizowanych przez językoznawców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tym razem konferencja jest współorganizowana przez przedstawicieli trzech instytucji badawczych, a jej temat związany jest nie tylko z dyskursem i jego odmianami czy reprezentacjami, ale również z pamięcią jako fenomenem jednostki czy zbiorowości.

Pamięć zbiorowa, społeczna czy historyczna jest zawsze pochodną dyskursywnie uwarunkowanych procesów komunikacyjnych. Dyskursy pamięci jako zespół zorganizowanych praktyk komunikacyjnych i multimodalnych określonych społeczności umożliwiają w trakcie różnorodnych interakcji negocjację obrazów przeszłości wynikających z konkretnych potrzeb kulturowych i politycznych teraźniejszości. W procesie dyskursywnego modelowania pamięci kluczową rolę odgrywa język. Język staje się medium pamięci, przyjmując w dyskursach funkcję budulca i nośnika pamięci. Bez dyskursów, ich mediów, praktyk i nośników, proces zapamiętywania i upamiętniania oraz zapominania i wypierania pamięci nie byłby możliwy. Celem konferencji jest zatem pogłębiona refleksja nad procesem negocjowania wizji pamięci m. in. przy użyciu różnych praktyk komunikacyjnych i multimodalnych, nośników oraz mediów.

Wydarzenie organizowane jest w partnerstwie z następującymi instytucjami: Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude” i Stowarzyszeniem Nostra Patrumque Memoria – Historia na dotyk. Patronat nad spotkaniem objęło również Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”.

Program konferencji jest dostępny na stronie wydarzenia.

return to top