Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja podsumowująca projekt pt. „Model Wsparcia Międzysektorowego – strategie i wyzwania”

08.04.2024 - 10:54, aktualizacja 08.04.2024 - 12:53
Redakcja: K.S

Od 15 do 16 kwietnia 2024 roku w Muzeum Śląskim (ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1) w Katowicach odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pt. „Model Wsparcia Międzysektorowego – strategie i wyzwania”.

Od kwietnia 2022 roku do kwietnia 2024 roku na Uniwersytecie Śląskim realizowany jest projekt badawczy, w którym testuje się model wsparcia udzielanego na poziomie lokalnym dzieciom, uczniom i ich rodzinom, we współpracy różnych sektorów: edukacji, zdrowia, pomocy rodzinie i zabezpieczenia społecznego.

Jednym z działań w ramach projektu było przeprowadzenie badań dzieci i młodzieży z wykorzystaniem opracowanych przez uczelnie narzędzi, by na podstawie ich wyników opracować działania wspierające i sprawdzić skuteczność udzielonego wsparcia. Uzyskane wyniki posłużą opracowaniu systemowych rozwiązań, które podniosą jakość i zapewnią dostępność wsparcia oferowanego dzieciom i ich rodzinom blisko miejsca zamieszkania.

Wydarzenie będzie również transmitowane on-line na kanale YouTube, z tłumaczeniem na język migowy (transmisja 1. dnia, 2. dnia).

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ramowy program konferencji znajduje się na stronie wydarzenia.

return to top