Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja prezentująca realizację projektu „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”

26.02.2024 - 12:03, aktualizacja 26.02.2024 - 12:03
Redakcja: AJS

27 lutego 2024 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się konferencja zbierająca doświadczenia z realizacji projektu pn. „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”. Projekt realizowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Instytucje szkolnictwa wyższego podobnie jak inne podmioty zorientowane na działania edukacyjne czy naukowe winny aktywnie reagować na zmieniający się świat, potrzeby kandydatów na studia czy oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia programów studiów czy metodyki kształcenia, a także świadomość odpowiedzialności za kreowania trendów w edukacji wyższej sprawiło, że NCBR w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach przeprowadzili innowację polegającą na wypracowaniu i wdrożeniu modelu edukacji spersonalizowanej Uczelni Przyszłości.

W projekcie „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia” przez 8 miesięcy uczestniczyło 20 studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach korzystając ze wsparcia mentorskiego, specjalistycznych kursów, a przede wszystkim realizując swój własny pomysł innowacyjno-wdrożeniowy. Pilotaż pokazał, że otwarcie na pomysły młodych ludzi oraz umożliwienie im realizacji swoich często bardzo ambitnych pomysłów projektowych jest rozwiązaniem adekwatnym do ich potrzeb i możliwości.

W trakcie konferencji będziemy rozmawiać o możliwości rozszerzenia pilotażu na kilkanaście uczelni, o jego założeniach i sposobach wdrażania w ramach obowiązujących ram prawnych. Zakładamy organizację zarówno spotkań o charakterze wykładowym, jak i warsztatowym. W pierwszej części konferencji (wykładowej, zakładamy, że będzie trwała od 10.00 do 12.30) istnieje możliwość uczestniczenia online, natomiast uczestnictwo w warsztatach będzie możliwe już tylko stacjonarnie (planujemy je od 13.30 do 17.00).

Osoby zainteresowane mogą dołączyć do sesji wykładowej online.
Link: https://zoom.us/j/91808165504?pwd=dDRQc1Q4U0Y2V2J5aG5TSFg0YzBaQT09

Identyfikator spotkania: 918 0816 5504
Kod dostępu: 858069

return to top