Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja programowa NKN w Warszawie

05.06.2017 - 16:36, aktualizacja 05.11.2019 - 11:11
Redakcja: admin

19 i 20 czerwca 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”. Będzie to dziewiąta i ostatnia z cyklu konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki, podczas którego przedstawiona i poddana dyskusji zostanie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Konferencja programowa, organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Warszawskim, poświęcona będzie omówieniu systemu zarządzania różnego typu uczelniami w Polsce. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w dyskusji udział wezmą: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektorzy – prof. zw. dr hab. Andrzej Noras i dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a także prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ w latach 2008–2016, honorowy przewodniczący KRASP, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki, członek zarządu European University Association (EUA).

Podczas spotkania przedstawione zostaną doświadczenia zagranicznych uniwersytetów prezentujące różne modele kierowania szkołami wyższymi. Temat przybliżą prof. Rolf Tarrach – przewodniczący European University Association, były rektor University of Luxemburg oraz prof. Tomáš Zima – rektor Uniwersytetu Karola w Pradze. Przedyskutowane zostaną ponadto zagadnienia dotyczące relacji wewnątrz uczelni – odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych organów, polityki kadrowej i finansowej, jak również roli MNiSW w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Konferencję otworzą wystąpienia wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina oraz dr. hab. prof. UW Marcina Pałysa – rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie związane z funkcjonowaniem uczelni jako podmiotu realizującego zadania publiczne, zagadnienia dotyczące związków i sieci szkół wyższych, a także roli systemów informatycznych w zarządzaniu uczelniami. Omówiony zostanie temat udziału statutu w autonomii uczelni oraz szanse i wyzwania wiążące się z utworzeniem Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk.

Wydarzenie będzie transmitowane online

Na stronie NKN ukazał się artykuł prof. dr. hab. Wiesława Banysia oraz dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego dotyczący federalizacji uczelni. Tekst dostępny jest pod adresem: nkn.gov.pl/federalizacja-uczelni-miedzy-fuzja-a-izolacja

Zdjęcie budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

return to top