Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Konferencja „Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców…”

30.10.2019 - 02:36, aktualizacja 04.11.2019 - 10:17
Redakcja: AJS
Tagi: kodeks etyczny, konferencja, ocena jakości badań, prawo autorskie

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego organizują międzynarodową konferencję naukową pt. „Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców oraz kryteriów ocen jakości badań”. Dwudniowe spotkanie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką, w szczególności do naukowców, absolwentów i stypendystów programu Fulbrighta.

W programie wydarzenia, które odbywać się będzie od 31 stycznia do 1 lutego 2020 roku, zaplanowano trzy panele tematyczne oraz dyskusję poświęconą zagadnieniom związanym z oddziaływaniem polityki punktacji prac naukowych na rozwój nauk społecznych i humanistycznych. Debatę z udziałem zagranicznych przedstawicieli instytucji:

 • prof. Sarah de Rijcke (Leiden University),
 • prof. David Budtz Pedersen (Aalborg Universitet),
 • prof. Peter van den Besselaar (Vrije Universiteit Amsterdam),
 • prof. Gunnar Sivertsen (Norwegian Institute for Research Analysis),
 • prof. Theresa Beiner (UA Little Rock William H. Bowen School of Law),

poprowadzi dr hab. Jacek Zrałek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Program konferencji obejmuje:

wykłady wprowadzające:

 • „Wyzwania dla prawa autorskiego w dobie cyfryzacji” – dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk
 • „Polityka naukowa versus kultura akademicka” – prof. dr hab. Jan Hartman

panele tematyczne połączone z dyskusją:

 1. Między inspiracją a plagiatem. Jak ustalać wkład autora w badania naukowe
 • „Plagiat naukowy – naruszenie prawa do autorstwa utworu” – dr Sybilla Stanisławska-Kloc,
 • „Utwory współautorskie” – dr Michał Markiewicz,
 • „Cytat w utworach naukowych” – dr hab. Wojciech Machała.
 1. Atrybucja autorstwa utworów naukowych z obszaru nauk ścisłych w świetle prawa autorskiego, zasad etyki i zwyczajów
 • „Twórczość naukowa jako wartość konstytucyjnie chroniona a rzetelna atrybucja autorstwa utworów naukowych na przykładzie badań z obszaru nauk ścisłych” – dr hab. Anna Chorążewska,
 • „Atrybucja autorstwa w publikacjach chemicznych: przypadki zwykłe i osobliwe” – prof. dr hab. Adam Proń,
 • „Rola kierownika (mentora) grupy badawczej oraz przebieg atrybucji autorstwa utworów naukowych na przykładzie nauk ścisłych teoretycznych i eksperymentalnych” – prof. dr hab. Robert Hołyst,
 • „Problematyka ochrony twórczości naukowej a prawo własności przemysłowej w kontekście transferu technologii” – dr Karol Fijałkowski.
 1. Umiędzynarodowienie i ewaluacja nauk społecznych i humanistycznych
 • „Nowe osiągnięcia w sferze studiów nad ewaluacją nauki” – prof. Sarah de Rijcke,
 • „Ocena doniosłości i jakości badań wykraczająca poza bibliometrię” – prof. David Budtz Pedersen,
 • „Organizacja, realizacja i ocena badań naukowych” – prof. Peter van den Besselaar,
 • „Umiędzynarodowienie, oddziaływanie społeczne i ocena badań naukowych w naukach społecznych i humanistycznych” – prof. Gunnar Sivertsen,
 • „Rola publikacji i badań interdyscyplinarnych na rynku publikacji międzynarodowych i krajowych w USA” – prof. Theresa Beiner.

Uczestników spotkania gościć będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Informacje dodatkowe:

return to top