Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja pt. „Kulturowa historia podróżowania”

16.06.2017 - 16:09, aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

27 i 28 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Kulturowa historia podróżowania”, której organizatorami są: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz wydawnictwo grupakulturalna.pl.

Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze.

Organizatorzy konferencji chcą zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania. W centrum zainteresowania znajdą się zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Wśród proponowanych zagadnień badawczych znajdą się m.in.:

 • historia podróżowania,
 • podróżowanie w różnych kulturach,
 • cele, role i funkcje podróżowania,
 • kulturowe wyobrażenia na temat podróży,
 • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi,
 • podróżowanie w tekstach kultury,
 • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne,
 • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika,
 • historie podróży i sylwetki podróżników;
 • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada.


Program konferencji (pdf)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zakładu Teorii i Historii Kultury, a także na Facebooku.

Plakat promujący konferencję pt. "Kulturowa historia podróżowania"

return to top