Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja pt. „Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych”

05.03.2018 - 11:01, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

9 marca 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się, zorganizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego, konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych”. Spotkanie otworzy wystąpienie prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka. 

Celem konferencji jest przedstawienie roli środków i pomocy dydaktycznych w pracy współczesnego nauczyciela języków obcych, w poszczególnych aspektach procesu dydaktycznego, także w tym kontekście, w którym nauczyciel jest autorem materiałów i twórczym użytkownikiem mediów. Tematem obrad będą zarówno problemy kształcenia nauczycieli języków obcych w zakresie korzystania z całego spektrum współcześnie dostępnych środków i pomocy dydaktycznych, jak również zagadnienia naukowe nurtujące badaczy przedmiotowej problematyki. Ponadto zostanie poddany analizie temat perspektyw zawodu nauczyciela języków obcych w kontekście postępu technicznego i społecznego, relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem i możliwościami, jakie stwarza rozwój technologiczny oraz zawsze obecnym w tym kontekście zagadnieniom dotyczącym efektywności nauczania i uczenia się.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli języków obcych, pracowników naukowych i dydaktycznych, pedagogów, doktorantów i studentów zainteresowanych aktualnymi problemami glottodydaktycznymi i pedagogicznymi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.konferencjaspnjo.us.edu.pl.

Plakat promujący konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych”. Na plakacie dane dot. wydarzenia oraz grafika - otwarta książka, nad która jest czerwony znaczek play.

return to top