Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Konferencja pt. „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

03.01.2018 - 15:58, aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

W piątek 20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Michała Grażyńskiego 53) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”, której celem będzie prezentacja wyników badań empirycznych i apriorycznych o tematyce dotyczącej wzorców aktywności naukowej w Polsce i w innych krajach. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli wszystkich nauk, zwłaszcza pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, historii, kulturoznawstwa, prawa, ekonomii, medycyny oraz politologii.

Wsród proponowanych obszarów tematycznych znajdą się następujące zagadnienia:

 • naukowcy, uczeni, wynalazcy, twórcy, intelektualiści – kim są i co/kogo reprezentują,
 • naukowcy w epokach minionych (ujęcie historyczne) i współcześnie,
 • naukowcy w Polsce i innych krajach (ujęcie komparatystyczne),
 • naukowcy sławni i zapomniani – rekonstrukcja poglądów, koncepcji,
 • naukowcy i ich zespoły badawcze – mistrzowie, uczniowie i kontynuatorzy,
 • wyniki badań opinii społecznej (różnych grup) na temat naukowców i oczekiwań wobec tej grupy zawodowej,
 • osobowość i indywidualność naukowców,
 • trud i jakość życia naukowców, ich losy, rola i powołanie,
 • potrzeby i pragnienia, dążenia i aspiracje uczonych,
 • zainteresowania, fascynacje i proces twórczy,
 • funkcjonowanie w środowisku pracy (powodzenia i niepowodzenia, charakter współpracy i współdziałania, profesjonalizm),
 • kultura osobista i akademicka naukowców,
 • autorytet naukowy i jego determinanty,
 • stan zdrowia (fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego), dobrostan, poczucie sensu życia,
 • komunikacja (i relacja) pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z innymi podmiotami na uczelni i poza nią,
 • poczucie podmiotowości i uprzedmiotowienia – przyczyny i zapobieganie,
 • kształcenie adeptów nauki (między innymi doktorantów) i młodych naukowców,
 • model współczesnego i przyszłego uczonego,
 • wizerunek naukowca – w literaturze i sztuce (muzycznej, plastycznej, architektonicznej, i innych jej dziedzinach).
   

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z tematem referatu i krótkim streszczeniem w języku polskim należy przesyłać za pośrednictwem formularza do 20 lutego drogą elektroniczną na adres: konferencjanaukowcy.wpips@us.edu.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: dziekan i prodziekan ds. nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego.

Zaproszenie na konferencję (plik pdf)

Karta zgłoszenia uczestnictwa (plik pdf)

Zalecenia edycyjne dla autorów (plik pdf)

return to top