Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja pt. „Obcość i odmienność w kulturze, literaturze i języku niemieckim w XX i XXI wieku”

21.10.2016 - 07:32, aktualizacja 21.10.2016 - 07:32
Redakcja: admin

Od 4 do 5 listopada 2016 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Obcość  i odmienność w  kulturze, literaturze i języku niemieckim w XX i XXI wieku”, której organizatorem jest Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja zogniskowana będzie wokół zagadnień związanych z postrzeganiem i definiowaniem obcości i odmienności w kontekście obserwowanych współcześnie przemian społecznych, migracji i postępującej globalizacji. Intencją organizatorów jest w szczególności dyskusja nad wpływem tych zjawisk i procesów na literaturę, kulturę oraz język niemiecki, a w dalszej perspektywie stworzenie przestrzeni dialogu, w ramach którego możliwe stanie się zaprezentowanie różnych sposobów rozumienia obcości (inności) na pograniczu nauk literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych. Wśród poruszanych na spotkaniu zagadnień znajdą się między innymi następujące kwestie:

  • pluralizm vs. dualizm – konstrukcje hybrydycznych światów we współczesnej literaturze niemieckiej,
  • migracja, interakcja, integracja w dyskursach postkolonialnych,
  • „życie w szpagacie” – procesy kształtowania tożsamości transkulturowych,
  • kultury w dialogu,
  • case studies (obcość i odmienność w tekstach literackich),
  • obecność/ konstruowanie inności/odmienności w języku,
  • ironia i humor w służbie inności,
  • językowe sposoby wyrażania tolerancji, aprobaty/odrzucenia odmienności,
  • językowe mechanizmy wartościujące „stykanie się różnic” narodów i kultur.

 

Językiem konferencji jest język niemiecki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Filologii Germańskiej.

return to top