Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja pt. „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie”

01.02.2017 - 10:48, aktualizacja 01.02.2017 - 10:48
Redakcja: admin

Od 20 do 21 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie”, której organizatorem jest Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego.

Dotykające Unię Europejską kryzys finansowy i migracyjny, zagrożenie terroryzmem i wreszcie projektowane wyjście Wielkiej Brytanii z tej organizacji prowokują do dokonania całościowej refleksji nad stanem integracji europejskiej. Tytuł konferencji nawiązuje do przypadającej w tym roku sześćdziesiątej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które w istocie zapoczątkowały tworzenie się systemu prawa wspólnotowego. Stosunkowo szerokie ujęcie tematu pozwala na zebranie w ramach jednego wydarzenia osób zajmujących się różnymi aspektami funkcjonowania Unii Europejskiej. Spotkanie adresowane jest nie tylko do prawników, ale i do przedstawicieli innych nauk społecznych i ekonomicznych.

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą następujące zakresy:

  • ewolucja charakteru prawnego Unii Europejskiej,
  • Unia Europejska a jednostka,
  • Unia Europejska a społeczeństwo,
  • Unia Europejska a gospodarka,
  • Unia Europejska a finanse,
  • współpraca w sprawach cywilnych i karnych,
  • polityka zagraniczna i obrony UE,
  • instytucje UE,
  • legislacja.

 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Wpłaty należy dokonać do 26 marca na konto: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909, w tytule przelewu wpisując: „konferencja WPiA, Unia Europejska 2017”. Opłata obejmuje udział w konferencji, koszt materiałów konferencyjnych, uroczystą kolację po pierwszym dniu konferencji oraz koszt publikacji pokonferencyjnej, ale nie pokrywa kosztów noclegu i dojazdu.

Udział w konferencji z propozycją wygłoszenia referatu należy zgłaszać do 19 marca. Udział w konferencji bez wygłoszenia referatu można zgłaszać do 9 kwietnia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału Prawa i Administracji.       

return to top