Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja pt. „Peryferie w języku, literaturze i kulturze chorwackiej”

30.04.2019 - 13:24, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Od 7 do 9 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu oraz w Centrum Informacji Bibliotecznej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi” („Peryferie w języku, literaturze i kulturze chorwackiej”), która została zorganizowana z okazji jubileuszu 25-lecia studiów kroatystycznych prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ. W inauguracji wydarzenia uczestniczył prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Wśród prelegentów znajduje się prawie stu naukowców z najważniejszych ośrodków kroatystycznych w Polsce i świecie (m.in. z Chorwacji, Irlandii, Australii, Ukrainy, Czarnogóry). W wydarzeniu udział biorą też między innymi JE Ambasador Republiki Chorwacji w RP Tomislav Vidošević, konsul honorowy Republiki Chorwacji w RP Paweł Włodarczyk, mgr Ivana Fakac – przedstawicielka chorwackiego Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu oraz emerytowani pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ.

Konferencja stanowi okazję do wspólnego odkrywania szeroko rozumianej peryferyjności chorwackiego języka, kultury i literatury. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie: pozycja literatury dialektalnej w chorwackim kanonie literackim, peryferie chorwackiego kanonu literackiego, peryferyjne dyskursy, style i gatunki w literaturze chorwackiej, peryferyjność chorwackiej literatury w świecie, opozycja centrum – peryferie w chorwackim języku i kulturze, zjawiska peryferyjne w chorwackim języku standardowym, peryferyjne warianty językowe i język na peryferiach, tematy peryferyjne w filologii chorwackiej.

Wydarzenie poprzedziło spotkanie przedstawicieli władz uczelni, Ambasady Republiki Chorwacji w RP oraz Konsulatu Chorwacji w RP, które odbyło się 7 maja w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. W rozmowach na temat możliwości współpracy uczestniczyli m.in. prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, JE Ambasador Republiki Chorwacji Tomislav Vidošević, konsul honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk oraz sekretarz ambasady i kierownik Działu Współpracy z Zagranicą UŚ.

Od lewej: konsul honorowy Republiki Chorwacji w RP Paweł Włodarczyk, sekretarz ambasady, prorektor UŚ dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą UŚ Agata Wójcik oraz ambasador Republiki Chorwacji w RP Tomislav Vidošević

Uczestnicy spotkania w rektoracie uczelni
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Konferencja została objęta patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz patronatem honorowym prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy.

Program konferencji (pdf, 787 kB)

return to top