Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”

14.09.2016 - 16:43, aktualizacja 14.09.2016 - 16:43
Redakcja: admin

Młodzi naukowcy prowadzący badania w dziedzinie chemii, fizyki oraz dziedzinach pokrewnych będą gośćmi Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI). Okazję do spotkania stanowić będzie piąta ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”, która odbędzie się 16 września 2016 roku w Chorzowie.

Program, zorganizowanej przez Wydziałową Radę Samorządu Doktoranckiego działającą przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, konferencji obejmuje między innymi wykłady plenarne, które wygłoszą: dr hab. Ewa Malicka – „Defekt sieci krystalicznej – wada czy zaleta?”, dr hab. Armand Cholewka – „Wirujące nanocząsteczki kontra nowotwór” oraz prof. dr n. farm. Łukasz Komsta – „Wolne rodniki – wyzwanie nie tylko dla fizyka i chemika”. Podczas konferencji wyniki swoich badań przedstawią młodzi badacze, których prezentacje podzielone zostaną na dziewięć sekcji tematycznych obejmujących między innymi: chemię analityczną, organiczną oraz fizyczną, chemię materiałów, bioanalitykę, biomateriały, fizykę doświadczalną, fizykę i chemię teoretyczną, a także nauki biologiczne. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji na temat prowadzonych badań.

Szczegółowe informacje oraz program spotkania dostępne są na stronie: www.pomiedzynaukami.us.edu.pl.

 

return to top