Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja pt. „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego…”

02.02.2017 - 11:22, aktualizacja 05.11.2019 - 11:11
Redakcja: admin

W piątek 3 marca 2017 roku w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”, skierowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz przedstawicieli innych profesji prawniczych. Wydarzenie jest transmitowane na stronie: http://telewizja.us.edu.pl/strona/on-line.

Honorowy patronat nad konferencją objęli prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski.

Obrady konferencyjne otworzy dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ prof. dr hab. Czesław Martysz oraz przedstawiciele współorganizatorów.

W programie konferencji przewidziano cztery panele tematyczne poświęcone zagadnieniom związanym z sądownictwem konstytucyjnym, w tym kwestiom:

  • rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce,
  • sytuacji prawnej Trybunału Konstytucyjnego,
  • zależności między wadliwością wyroku Trybunału Konstytucyjnego a jego mocą obowiązującą,
  • zależności między kontrolą konstytucyjności prawa a sytuacją prawną obywatela.
     

Moderatorami paneli dyskusyjnych będą naukowcy z Wydziału Prawa i Administracji UŚ: prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek, dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz z Katedry Postępowania Cywilnego, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz dr hab. Jacek Barcik z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego.

Organizatorami konferencji są Wydział Prawa i Administracji UŚ, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach.

Rejestracji uczestnictwa w konferencji można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.wpia.us.edu.pl wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: sedziowie.konstytucja@gmail.com. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: www.wpia.us.edu.pl.

Transmisję online prowadzi Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego 

return to top