Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja z cyklu „Polonia Restituta…” na Uniwersytecie Śląskim

20.04.2018 - 16:48, aktualizacja 05.11.2019 - 11:11
Redakcja: admin

Obywatelskość i patriotyzm to temat trzeciej konferencji organizowanej w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, którego inicjatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Na projekt składa się dziesięć konferencji tematycznych podejmujących zagadnienia z zakresu życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Poszczególne spotkania odbywają się w różnych ośrodkach akademickich w kraju, podsumowanie przedsięwzięcia planowane jest podczas kongresu w Krakowie w 2019 roku.

Trzecia konferencja odbyła się 14 maja 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18). Debata „Myśląc Ojczyzna… Obywatelskość i patriotyzm w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” poświęcona została tytułowym zagadnieniom oraz ich polskim formom wyrazu.

Wystąpienie ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina

Uczestników wydarzenia powitał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wystąpienia otwierające konferencję wygłosili: minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, metropolita katowicki abp dr Wiktor Skworc oraz ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik z Wydziału Teologicznego UŚ.

Wystąpienie prof. Jerzego Szymika

W ramach wydarzenia odbyły się dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich pt. „»Dom pamięci – pamięć domu«. Drogi do niepodległości” stanowił refleksję nad okolicznościami historycznymi i związaną z nimi ewolucją rozumienia i okazywania patriotyzmu oraz obywatelskości.

Wystąpienie wprowadzające wygłosił prof. dr hab. Dorota Heck z Uniwersytetu Wrocławskiego. W dyskusji głos zabrali: ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie Robert Kostro oraz deputowany do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego

Drugi panel dyskusyjny pt. „Obywatelskość i patriotyzm współczesnych Polaków. Próba diagnozy – perspektywy” dotyczył refleksji nad wyzwaniami stojącymi przed patriotycznym społeczeństwem obywatelskim. Jan Edmund Kowalski – dyrektor biura „Niepodległa” wygłosił wystąpienie wprowadzające. W dyskusji udział wzięli: ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Marian Niemiec – biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Halina Bieda oraz dyrektor „Caristas Polska” ks. Marcin Iżycki.

W programie konferencji zaplanowano również dyskusję pt. „Współczesny polski patriotyzm – patriotyzm nacjonalistyczny?” z udziałem zaproszonych gości. Podsumowania wydarzenia dokonał oraz wnioski z konferencji przedstawił ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorami spotkania byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Archidiecezja Katowicka oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Plakat reklamujący konferencję

Wydarzeniu towarzyszyły dwie wystawy: „Śląsk – droga do Niepodległej” – przygotowana przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach upamiętniająca historię powstań śląskich i plebiscytu oraz „Silesius” – ekspozycja opracowana merytorycznie przez Związek Górnośląski, prezentująca różnorodność regionu, w tym m.in. sylwetki wybitnych Ślązaków, architekturę Nikiszowca, obrazy śląskich malarzy nieprofesjonalnych oraz rzeźby w węglu i fotogramy zabrzanina Arkadiusza Goli.

Przed konferencją o godz. 10.40  na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach odbył się briefing prasowy z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.

Wydarzenie było transmitowane, nagranie dostępne jest pod adresem: www.youtube.com.


fot. Sekcja Prasowa UŚ 

return to top