Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Lot badawczy balonu ULKA

16.11.2017 - 16:53, aktualizacja 05.11.2019 - 11:11
Redakcja: admin

W czwartek 16 listopada 2017 roku odbył się lot badawczy napowietrznego laboratorium (balonu) wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Balon wystartował z parkingu przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, a w trakcie lotu testowego sprawdzona i skalibrowana została aparatura badawcza. Przeprowadzone zostały również pomiary: temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

ULKA, czyli Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery, to wspólne przedsięwzięcie naukowców z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Tworzy je mobilne laboratorium (zainstalowane w koszu balonu na ogrzane powietrze) oraz laboratoria stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA).

Projekt służy badaniu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się. Koordynatorem przedsięwzięcia jest dr hab. Mariola Jabłońska z Wydziału Nauk o Ziemi. 

Nagranie startu balonu badawczego 

Kolaż zdjęć: przygotowanie balonu badawczego i lot

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

return to top