Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacyjne projekty działań proekologicznych II”

18.07.2022 - 09:48, aktualizacja 18.07.2022 - 11:31
Redakcja: K.St

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. „Edukacyjne projekty działań proekologicznych II” w ramach projektu „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje [HEC]”. Celem wydarzenia jest przybliżenie problematyki zmian klimatycznych oraz konieczności przeformułowania zadań współczesnej humanistyki w krajach V4 i na świecie.

Do udziału w konferencji zaproszeni są pracownicy naukowi, doktoranci, studenci i nauczyciele, którzy chcieliby podzielić się refleksją na temat przeformułowania antropocentrycznego postrzegania świata oraz roli, jaką w tym procesie mogą odgrywać szkoła i uniwersytet.

Wydarzenie ma charakter hybrydowy. Pierwsza część odbędzie się w Instytucie Polskim w Bratysławie (Nám. SNP 27, P.O. Box 153, 814 99 Bratysława, Słowacja) od 8 do 10 września 2022 roku. Kolejna zostanie przeprowadzona zdalnie.

Zgłoszenia można wysyłać do 15 sierpnia na adres: icbeh@us.edu.pl. W treści konieczne jest podanie tematu wystąpienia, abstraktu i biogramu.

Uczestnictwo w konferencji jest możliwe po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Organizatorami i partnerami projektu HEC są Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Mateja Beli (Bańska Bystrzyca) oraz Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska).

return to top