Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pedagogika wobec wartości i norm ładu społecznego: idee – dyskursy – badania”

12.06.2024 - 11:14, aktualizacja 24.06.2024 - 15:30
Redakcja: OO

Uroczystości nadania prof. Jerzemu Nikitorowiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach towarzyszyć będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pedagogika wobec wartości i norm ładu społecznego: idee – dyskursy – badania” organizowana 25–26 czerwca 2024 roku (budynek spinPLACE, ul. Bankowa 5 w Katowicach).

Głównym obszarem rozmów i dyskusji podczas konferencji mamy zamiar uczynić teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesnej polskiej i zagranicznej pedagogiki. Skoncentrujemy się na kilku ważnych obszarach tematycznych, dotyczących m.in.:

 • aktualnych uwarunkowań i kontekstów pedagogiki, w tym przemian w sferze wartości i wartościowania oraz ładu społecznego,
 • kondycji dyscypliny naukowej – pedagogiki i jej subdyscyplin – pedagogiki społecznej i międzykulturowej, jak i obszaru praktyki społecznej,
 • „wielowymiarowości światów” życia jednostek/grup i wzbogacania ich doświadczeń społecznych,
 • relacji jednostka – kultura – wielokulturowość – wychowanie,
 • (od)budowania kultury zaufania i wspólnotowości,
 • ciągłości i zmiany transmisji dziedzictwa kulturowego w przestrzeni społecznej,
 • perspektyw rozwoju tożsamości, kondycji i powinności pedagogiki.

Konferencja jest również uroczystym wydarzeniem w naukowym życiu Uniwersytetu Śląskiego związanym z jubileuszami – 50-lecia istnienia Wydziału Nauk Społecznych oraz 35-lecia funkcjonowania na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Cieszyńskiej Naukowej Szkoły Badań Kultury i Oświaty Pogranicza.

Patronaty:

 • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Komitet Nauk Pedagogicznych PAN,
 • Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

return to top