Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Międzynarodowe sympozjum pt. „Minor Cultures in Dialogue…”

17.05.2017 - 15:35, aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

26 i 27 maja 2017 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Minor Cultures in Dialogue: Resisting Homogenization through Exchanging Experiences and Collaboration”, którego organizatorem jest Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi.

Konferencja stanie się okazją do zestawienia różnych kultur mniejszych, posłużenia się analogiami bądź też obnażenia pozornych podobieństw na poziomie całych systemów lub zjawisk wewnątrzkulturowych. Celem spotkania będzie pogłębienie namysłu nad różnicami kulturowymi, a jednocześnie zachęta do produktywnego ich wykorzystania, by wypracowywać narzędzia komunikacji i współpracy, szczególnie między przedstawicielami kultur poszkodowanych politycznie, czy ekonomicznie, zagrożonych homogenizacją, utratą własnego języka lub etnolektu.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.:

  • rola języka/języków w komunikacji między kulturami mniejszymi/peryferalnymi,
  • charakter relacji między kulturą mniejszą a kulturą dominującą,
  • literatura jako zwierciadło kulturowego „układu sił” w społeczeństwie – perspektywa porównawcza,
  • strategie kulturowego przetrwania w niesprzyjających warunkach społeczno-politycznych, sposoby funkcjonowania pamięci kulturowej w kulturach mniejszych.


Językiem konferencji będzie język angielski.

Program konferencji (pdf)

plakat promujący konferencję zawierający szczegółowe informacje nt. wydarzenia

return to top