Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia

10.10.2022 - 11:08, aktualizacja 09.12.2022 - 13:44
Redakcja: wcyg
Tagi: edukacja

plakat promujący Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia, logotypy organizatorów, patronów honorowych, partnerów i patronów medialnych

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia, odbywający się od 16 do 18 listopada 2022 roku, to nowa inicjatywa uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice Miasto Nauki, poświęcona problematyce jakości kształcenia. Wydarzenie ma służyć wymianie doświadczeń oraz podejmowaniu wspólnych projektów w zakresie jakości kształcenia, a także sprzyjać pracy zespołowej nad ciągłym udoskonalaniem systemów zapewniania jakości kształcenia.

Na wydarzenie zaprasza prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ | zobacz materiał filmowy:

 

Podczas kongresu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • systemy zapewniania jakości kształcenia,
 • monitorowanie jakości kształcenia,
 • wzmacnianie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne,
 • nowoczesne metody dydaktyczne,
 • problematyka tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów,
 • międzynarodowe aspekty jakości kształcenia,
 • akredytacja jako kluczowy mechanizm monitorowania jakości kształcenia.

Wydarzenia w ramach Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia skierowane są do osób zajmujących się dydaktyką akademicką i monitorowaniem jakości kształcenia na uczelniach, a także do studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów. Do udziału w kongresie zapraszamy gości z Polski i zagranicy, ze środowisk naukowych, kulturalnych, medycznych, oświatowych, samorządowych, przedstawicieli władz państwowych oraz EuroScience.

Dyrektor Organizacyjna Kongresu ICEQ adw. mgr Magdalena Stryja zaprasza na Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia | zobacz materiał filmowy:

Program

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia będzie się odbywać w formule hybrydowej – stacjonarnie w Katowicach oraz online. Omówieniu różnych aspektów jakości kształcenia poświęcone będą poszczególne dni:

16 listopada

Wzmacnianie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia, w tym w zakresie weryfikacji efektów uczenia się; nowoczesne metody dydaktyczne; indywidualizacja kształcenia; systemy zapewniania jakości kształcenia; działania projakościowe; dobre praktyki w zakresie jakości kształcenia; problematyka tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów.

17 listopada

Akredytacje jako kluczowy mechanizm monitorowania jakości kształcenia, wymagania i aktualne działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych prestiżowych instytucji akredytujących (polskich i zagranicznych); specyfika akredytacji poszczególnych typów studiów (w tym artystycznych, z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, kierunków nauczycielskich); akredytacje w kontekście rankingów szkół wyższych.

18 listopada

Międzynarodowe aspekty jakości kształcenia, międzynarodowe akredytacje, unifikacje programów kształcenia na płaszczyźnie Unii Europejskiej, zagraniczni partnerzy uczelni a jakość kształcenia; prezentacje intelektualnych rezultatów pracy w konsorcjach międzynarodowych (na przykład projektów realizowanych w ramach programów: Erasmus+, NAWA, EOG, Funduszy Wyszehradzkich).

Rejestracja

Większość wydarzeń kongresu będzie miała charakter otwarty. W wydarzeniach można wziąć udział po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.iceq.pl.

Partnerzy

 • Miasto Katowice
 • Województwo Śląskie
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Muzeum Śląskie

Patronaty honorowe

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Wojewoda Śląski
 • Marszałek Województwa Śląskiego
 • Prezydent Miasta Katowice
 • NAWA
 • EuroScience

Patronaty medialne

 • Perspektywy
 • Forum Akademickie
 • Dziennik Zachodni
 • Nasze Miasto
 • ESKA

return to top