Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej z ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

12.09.2018 - 12:42, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Uniwersytet Śląski i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi nawiązały współpracę naukowo-dydaktyczną, w ramach której wybrane zajęcia dla uczniów poprowadzą nauczyciele akademiccy, licealiści będą mogli natomiast uczestniczyć w wykładach, seminariach i warsztatach odbywających się na terenie Uniwersytetu Śląskiego.

Podpisanie umowy odbyło się w czwartek 13 września 2018 roku w siedzibie szkoły. Dokument sygnowali prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ dr hab. Małgorzata Suchacka oraz dyrektor szkoły Witold Terlecki.

Podpisanie umowy pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim

fot. ZSO nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach

Współpraca obejmie nie tylko uczniów, ale również nauczycieli, dla których przewidziane jest wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Z kolei studenci będą mogli odbywać praktyki pedagogiczne. Szkoła umożliwi także prowadzenie zajęć obserwacyjnych oraz badań wśród nauczycieli i uczniów. Stanowić one będą podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych.

Dyrektor szkoły Witold Terlecki oraz prodziekan dr hab. Małgorzata Suchacka

fot. ZSO nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach

W spotkaniu inaugurującym współpracę udział wzięli: dr Marcela Gruszczyk – pełnomocnik rektora ds. promocji i współpracy ze szkołami, dr Renata Jankowska – zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dr hab. Małgorzata Myśliwiec – kierownik Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Wydziału Nauk Społecznych UŚ, która dla zgromadzonych uczniów wygłosiła również wykład okolicznościowy.

Realizatorami umowy ze strony Uniwersytetu Śląskiego będą cztery wydziały :

  • Wydział Filologiczny,
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
  • Wydział Nauk Społecznych
  • oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.
     

Liceum będzie miało także możliwość korzystania z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ.

return to top