Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie Śląskim

17.10.2017 - 13:24, aktualizacja 05.11.2019 - 11:19
Redakcja: admin

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytet Śląski był gospodarzem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Spotkanie z udziałem członków KRUP, przedstawicieli władz uczelni oraz zaproszonych gości odbyło się w piątek 20 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas obrad, które poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – przewodniczący KRUP w kadencji 2016–2020, dyskutowano głównie na temat projektu nowych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, tzw. Ustawy 2.0.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – rektor UŚ w latach 2002–2008, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ w latach 2008–2016, członek zarządu European University Association (EUA), honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Uczestnikami posiedzenia byli również prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski i dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, opracowuje i przedstawia opinie oraz stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty. Konferencja została powołana przez Rektorów Uniwersytetów podczas zjazdu w 1989 roku. 

Grupowe zdjęcie uczestników posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

return to top