Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ekonomia literatury”

23.05.2016 - 10:50, aktualizacja 23.05.2016 - 10:50
Redakcja: admin

Od 27 do 28 czerwca 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ekonomia literatury”.

Projekt składa się z dwóch części:

  • Teoria (27–28 czerwca 2016),
  • Historia (8–9 września 2016).

 

Celem konferencji będzie przedstawienie ekonomii literatury jako teorii badań literackich oraz jako praktyki historycznoliterackiej. Teoretyczny paradygmat ekonomii literatury odwołuje się do badań marksistowskich i semiologicznych. Z marksizmu czerpie spojrzenie na klasowe oraz ideologiczne uwikłanie tekstów literackich, a z semiologii badania pieniądza oraz ekonomii jako mediów komunikacyjnych. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się mi.in. kwestie związane z możliwością wykorzystania analizy klasowej, semiologii pieniądza czy retoryki ekonomii w badaniach literackich. W centrum zainteresowań badawczych znajdą się także klasyczne projekty ekonomii literatury: Marca Shella, Waltera Benna Michaelsa czy Jochena Hörischa, a także filozofów, socjologów oraz ekonomistów, których prace funkcjonują jako podstawa badań w ramach ekonomii literatury (na przykład Marksa, Simmla, Webera). Ważną częścią ekonomii literatury jest spojrzenie na dyskursy ekonomiczne w literaturze jako na ideologemy i wpisanie ich w teorię ideologii.

Drugą część projektu ekonomii literatury stanowi praktyka historycznoliteracka: badanie wątków ekonomicznych w literaturze oraz wskazanie ich funkcji ideologicznych, na przykład poprzez porównanie z tekstami ekonomicznymi czy publicystycznymi. Rekonstrukcja różnych obrazów ekonomicznych (pieniądza, jego zarabiania, oszczędzania i wydawania, pracy i filantropii) ma pozwolić na ujęcie nowych znaczeń w pozornie oczywistych działaniach postaci literackich. Analizie poddane zostaną ponadto literackie obrazy obecnego kryzysu, a szczególnie wiedzy o ekonomii wnoszonej przez teksty literackie do debat nad problemami ekonomicznymi.

Zgłoszenia uczestnictwa (abstrakt do 2000 znaków) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: tomczok@wp.pl w konferencji teoretycznej do 10 czerwca, a w konferencji historycznej do 20 sierpnia. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (pokrywa koszty wyżywienia w czasie konferencji oraz noclegu). Konferencje będą podsumowaniem projektu badawczego NCN SONATA 3 „Ekonomia literatury”.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ.

return to top