Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

[ONLINE] IV Sosnowieckie Forum Językoznawcze: „Semantyka – gramatyka – stylistyka”

19.04.2021 - 13:02, aktualizacja 13.07.2021 - 08:18
Redakcja: OO

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje IV Sosnowieckie Forum Językoznawcze, które odbywać się będzie od 27 do 28 września 2021 roku. Tematem tegorocznej międzynarodowej konferencji będzie: „Semantyka – gramatyka – stylistyka”. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Miasta Sosnowiec.

Konferencja poświęcona będzie współczesnym badaniom lingwistycznym. Proponowane sekcje tematyczne:

  • badania porównawcze w obrębie języków słowiańskich,
  • kulturowe i społeczne aspekty języka,
  • badania korpusowe w analizie lingwistycznej,
  • dyskurs w badaniach slawistycznych,
  • językoznawstwo a dydaktyka języków obcych.

Ze względu na ewentualne ograniczenia spowodowane pandemią SARS-CoV-2 konferencja odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Kod dostępu do zespołu zostanie przesłany 2 tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia.

Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 30 lipca 2021 roku pocztą elektroniczną na adres: forumsosnowiec@gmail.com.

Szczegółowe informacje

return to top