Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

[ONLINE] Konferencja biznesowo-naukowa InterNanoPoland 2021

24.02.2021 - 13:35, aktualizacja 01.03.2021 - 17:51
Redakcja: OO

Uniwersytet Śląski w Katowicach współorganizuje międzynarodową konferencję biznesowo-naukową InterNanoPoland 2021. Głównym organizatorem jest Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET.

Celem wydarzenia jest prezentacja najnowszych naukowych i przemysłowych osiągnięć w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów oraz umożliwienie uczestnikom dialogu pomiędzy światem naukowym i biznesowym. Konferencja odbywać się będzie od 14 do 15 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach merytorycznie będzie zaangażowany w organizację dwóch sesji naukowych konferencji dotyczących nanomateriałów funkcjonalnych oraz mikro i nanoskopii.

Osoby zainteresowane zachęcamy do uczestnictwa w sesji posterowej, która będzie miała charakter prezentacji multimedialnej w formie pięciu slajdów (plik .pps). Prezentacja zostanie udostępniona uczestnikom jako wirtualne stoisko przez cały czas trwania konferencji. Będzie również możliwość zadawania pytań autorom badań. Przedstawione w sesji posterowej prace powinny zawierać się w tematyce szeroko pojętej nanotechnologii ze szczególnym wskazaniem na aspekty wdrożeniowe badań. W tegorocznej edycji konferencji laureatów sesji posterowej wybierze komitet naukowy InterNanoPoland 2021, w składzie którego znajdują się: dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ, prof. Mirosław Miler oraz prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak z Wydziału Nauk Scisłych i Technicznych UŚ. Termin nadsyłania abstraktów oraz gotowych prezentacji .pps to 1 kwietnia 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję dostępny jest na stronie: www.internanopoland.com. Doktoranci i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na hasło „UŚ” podane w trakcie rejestracji otrzymają 10% zniżki na opłatę konferencyjną.

Współorganizacja wydarzenia przez Uniwersytet Śląski w Katowicach dofinansowana jest z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

return to top