Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

„Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” – spotkanie konsultacyjne

03.01.2018 - 15:43, aktualizacja 03.01.2018 - 15:43
Redakcja: admin

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” odbędzie się w piątek 5 stycznia 2018 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Jego celem będzie skonfrontowanie wypracowanych przez zespół ekspertów wstępnych wersji programów kształcenia dydaktyków w szkołach wyższych.

Projekt realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma służyć modernizacji systemu kształcenia nauczycieli. Opracowanie przykładowych programów edukacyjnych powierzone zostało powołanemu przez ministra zespołowi ekspertów. Wyniki tych prac zostaną wykorzystane przy przygotowaniu konkursu planowanego w 2018 roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Finalną część projektu stanowią spotkania konsultacyjne, mające na celu skonfrontowanie wypracowanych przez zespół ekspertów wstępnych wersji programów kształcenia z postulatami środowisk akademickich, pracowników oświaty oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, które zostały przedstawione podczas wcześniejszych spotkań diagnozujących.

Spotkania konsultacyjne adresowane są do przedstawicieli środowiska oświatowego i akademickiego oraz jednostek oświatowych. Ich wyniki będą podstawą do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji i korekt w przygotowanej przez zespół ekspertów propozycji.

W wydarzeniu organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział wezmą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, w tym dydaktycy i kierownicy studiów podyplomowych, a także prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz kierownik Działu Kształcenia Ewa Słomiana. 

 

Program spotkania:

5 stycznia 2018 roku, aula im. Kazimierza Lepszego, rektorat Uniwersytetu Śląskiego 

  • godz. 10.45–11.00 rejestracja uczestników
  • godz. 11.00–13.00 prezentacja przygotowanej przez zespół ekspertów propozycji modelu kształcenia przyszłych nauczycieli
  • godz. 13.00–13.30 obiad
  • godz. 13.30–15.00 dyskusja wokół zaprezentowanej przez zespół ekspertów propozycji
  • godz. 15.00–16.00 konkluzje i wnioski z dyskusji
  • godz. 16.00 zakończenie

 

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie MNiSW

return to top