Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Otwarcie Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab

17.02.2023 - 11:26, aktualizacja 21.03.2023 - 10:45
Redakcja: PK

1 marca 2023 roku o godzinie 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab zlokalizowanego w Chorzowie przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1. Otwarcie poprzedzi briefing prasowy.

Do zadań nowo utworzonego Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab należą konsolidacja i rozwój prowadzonych w regionie badań między innymi nad fizykochemicznymi właściwościami nowoczesnych materiałów i nanomateriałów znajdujących zastosowanie w medycynie, farmacji, lotnictwie, motoryzacji i wielu innych dziedzinach. W nowym budynku laboratoryjnym znalazły się: transmisyjny mikroskop elektronowy przystosowany do badań w warunkach kriogenicznych, skaningowy mikroskop elektronowy sprzężony z ksenonowym działem jonowym, skaningowy mikroskop elektronowy z detektorami EDX, WDX i spektrometrem Ramana, mikroskop konfokalny z białym laserem oraz mikrotomograf rentgenowski.

Podczas uroczystego otwarcia przewidziano również podpisanie umowy o współpracy z firmą TESCAN.

Działania inwestycyjne zakończono w 2022 roku uruchamiając najnowocześniejsze na Śląsku centrum mikroskopii specjalizujące się w korelacyjnych badaniach materii, szczególnie materii miękkiej. Porozumienie ponad 100 specjalistów z różnych obszarów mikroskopii pozwala realizować usługi badawcze, rozwojowe i edukacyjne, doradztwo naukowo-techniczne, szkolenia, warsztaty i seminaria oraz usługi eksperckie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka dla działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

Szczegółowe informacje: us.edu.pl/centra-badawcze/cmbm-spin-lab.

Film zapowiadający otwarcie centrum SPIN-Lab

return to top