Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Piąta edycja Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych

08.10.2018 - 09:17, aktualizacja 08.10.2018 - 09:17
Redakcja: admin

W poniedziałek 8 października 2018 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ zainaugurowana zostanie V edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Jana Szczepańskiego. Program tegorocznego spotkania obejmuje: konferencję, warsztaty dla młodzieży i nauczycieli oraz panel dyskusyjny nt. „Kultura regionalna w życiu młodego pokolenia – balast przeszłości czy kapitał na przyszłość”.

Wykłady mistrzowskie wygłoszą prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Wydziału Filologicznego UŚ i prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński z Wydziału Nauk Społecznych UŚ, natomiast wykład inauguracyjny zatytułowany „Polski etos narodowy: szlachecki, chłopski, miejski…?” – prof. zw. dr hab. Jerzy Bartmiński. W otwarciu udział wezmą przedstawiciele władz dziekańskich Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, reprezentanci Uniwersytetu Łódzkiego oraz władz samorządowych.

Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Jana Szczepańskiego to realizacja marzeń słynnego socjologa, które zapisał w swoich dziennikach. Nazwa Szkoły wskazuje na integralne powiązanie dziedzin wiedzy, dla których podstawą badań jest rzetelna refleksja nauk filozoficznych. Ideą przedsięwzięcia jest również popularyzacja dorobku profesora J. Szczepańskiego.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ jest jednym z organizatorów przedsięwzięcia. Program Szkoły dostępny jest na stronie: szkolaszczepanskiego.ustron.pl.

 

return to top