Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Śląskiego

07.03.2019 - 19:29, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

W czwartek 7 marca 2019 roku w siedzibie uczelni odbyło się posiedzenie pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nowy organ kolegialny powołany został zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwałę w tej sprawie Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął 26 lutego.

Rada, licząca siedmiu członków, składa się z przedstawicieli śląskiej Alma Mater, osób spoza wspólnoty akademickiej oraz przewodniczącego samorządu studenckiego. Jest trzecim, obok rektora i senatu, najważniejszym organem uczelni.

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Śląskiego

Posiedzenie pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego
otworzył JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Pierwsze posiedzenie nowego gremium stanowiło okazję do wręczenia listów gratulacyjnych członkom Rady. Z rąk JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka listy odebrali: reprezentanci środowiska akademickiego – prof. zw. dr hab. Adam Dziadek, prof. zw. dr hab. Marian Paluch, dr hab. Edyta Sierka, a także członkowie spoza wspólnoty akademickiej –  dr Andreas Glenz, Piotr Uszok, prof. zw. dr hab. n. med. Edward Wylęgała oraz przewodniczący samorządu studenckiego Łukasz Grabolus.

Wręczenie listów gratulacyjnych

Wręczenie listów gratulacyjnych
fot. Sekcja Prasowa UŚ

W spotkaniu, oprócz członków pierwszej Rady uczelni, udział wzięli: prorektorzy prof. zw. dr hab. Andrzej Noras i dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a także prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – rektor uczelni w latach 2002–2008, prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik – przewodnicząca komitetu nominacyjnego oraz dr Agnieszka Skołucka – kanclerz Uniwersytetu Śląskiego.

Do momentu wejścia w życie nowego statutu uczelni prace gremium skoncentrują się na: uchwaleniu regulaminu dotyczącego funkcjonowania Rady, zaopiniowaniu projektu statutu Uniwersytetu Śląskiego oraz wskazaniu kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat). Po wejściu w życie nowego statutu Rada nabierze pełni uprawnień określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jej kadencja trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie Rady Uniwersytetu Śląskiego

Pracę w strukturach śląskiej Alma Mater
rozpoczął nowy organ uczelni – Rada Uniwersytetu Śląskiego
fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top