Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Podpisanie porozumienia dot. współpracy w ramach Europejskiego Miasta Nauki 2024

19.09.2022 - 13:46, aktualizacja 21.09.2022 - 08:19
Redakcja: OO

W czwartek 22 września 2022 roku o godz. 9.00 w Planetarium – Śląskim Parku Nauki (Al. Planetarium 4, Chorzów) zostanie podpisane porozumienie dotyczące współpracy w ramach zadań wynikających z tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 dla Miasta Katowice.

Podczas spotkania zaprezentowane zostanie również logo Europejskiego Miasta Nauki 2024, które zostało przygotowane przez projektantów z katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

Porozumienie dotyczyć będzie współpracy w zakresie wspólnej organizacji wydarzenia o charakterze naukowym pn. „EuroScience Open Forum (ESOF)”, które ma się odbyć w 2024 roku w Katowicach, a także współpracy w ramach zadań wynikających z tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 i długofalowych inicjatyw związanych z ideą Miasta Nauki.

Sygnatariuszami porozumienia będą: prezydent Katowic, wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, rektorzy uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim Katowice – Miasto Nauki.

Decyzja o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki zapadła w grudniu 2021 roku, a oficjalne przekazanie nastąpiło 16 lipca 2022 roku w holenderskiej Lejdzie. Katowice to pierwsze w historii miasto z Europy Środkowo-Wschodniej, które otrzymało to wyróżnienie. Instytucją przyznającą tytuł oraz organizującą konferencję ESOF jest współpracujące z Komisją Europejską stowarzyszenie EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii).

return to top