Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podpisanie porozumienia o współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

17.04.2018 - 16:32, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Porozumienie podpisane zostało 16 kwietnia 2018 roku w zabrzańskiej Sztolni Królowa Luiza. Dokument sygnowali prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz dyrektor Muzeum Bartłomiej Szewczyk. W wydarzeniu udział wzięła Katarzyna Dzióba – zastępca prezydenta Zabrza.

Uczestnicy podpisania umowy

fot. Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ 

Współpraca pomiędzy uczelnią a Muzeum dotyczyć będzie między innymi:

  • realizacji wspólnych projektów ze szczególnym uwzględnieniem projektów badawczych, naukowo-badawczych, edukacyjnych i rozwojowych,
  • współpracy w zakresie organizacji i promocji wydarzeń,
  • popularyzacji najnowszych osiągnięć naukowych,
  • animowania i tworzenia sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron,
  • organizacji praktyk oraz staży dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni,
  • udziału Muzeum Górnictwa Węglowego w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych,
  • jak również wspólnej organizacji przedsięwzięć muzealniczych.

 

Moment podpisania porozumienia

fot. Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ 

return to top