Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja

29.04.2016 - 17:08, aktualizacja 29.04.2016 - 17:08
Redakcja: admin

W czwartek 5 maja 2016 roku o godz.10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie mające na celu podpisanie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja. Współpraca obejmować będzie między innymi promowanie postaw i idei związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną w środowisku akademickim, organizację praktyk oraz staży dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dodatkowo strony deklarują chęć realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienie podpisze rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, natomiast Klub Gaja reprezentować będą prezes Jacek Bożek oraz Jolanta Migdał – koordynator programu „Święto Drzewa”. Na spotkaniu obecny będzie również zespół naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: dr hab. Edyta Sierka – prodziekan ds. współpracy z otoczeniem i promocji, dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek oraz prof. dr hab. Piotr Skubała. Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką reprezentować będzie mgr Sylwia Ledwoch

return to top